Kitűnő, elsőrangú, remek. Ezt jelenti a szleng hangzású melléknév, a klassz.

De mit jelent a klaszter?

A klaszter jelentését már egy kicsit bővebben szükséges magyaráznunk, mert egyelőre kevésbé ismert fogalom hazánkban. Az angol cluster szó megfelelőjeként ugyanabban az ágazatban működő cégek és szervezetek (kamarák, szövetségek) gazdasági hálózatát jelenti. A klaszter tagjai – jellemzően alacsonyabb tőkével rendelkező kis- és középvállalkozások – földrajzilag koncentrálódnak. Hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kötik össze őket, egy adott témában alkotnak csoportot. A tagok egységbe tömörülnek, összefognak, szövetkeznek egymással azért, mert az adott területen azonos üzleti érdekek mentén tevékenykednek, ami indokolttá teszi a gazdasági együttműködésüket. Egy klaszter tagjainak célja általában a költségek csökkentése és a hatékonyságuk növelése, azzal együtt, hogy a klaszter költségeit maguk a tagok fedezik.

Magyar klaszterek

Magyarországon közel 180 klaszter és több klaszterszövetség is működik. Közülük a Magyar Klaszterközösség 13 iparág több, mint 20 klaszterét tömöríti, melyeknek összesen 300 vállalkozást meghaladó tagja van. Találunk klasztereket az autóipar, az egészségügy, az élelmiszeripar, az energetika, az építőipar, a gépipar, az informatika, a környezetipar, a nyomdaipar és a turizmus iparágban is.

Első magyar biztosításközvetítői klaszter

2022 őszén egy speciális szektorban, a független biztosításközvetítők piacán alakult meg egy merőben új kezdeményezés, a Solidium Első Magyar Biztosításközvetítői Klaszter Zrt. Tagjaink önkéntes alapon, közösen, egymás erősségeit és tapasztalatait megosztva és felhasználva együtt építik a jövőjüket. A Solidium a független alkusz és többesügynök biztosításközvetítők hosszú távú fejlődése és fenntartható hatékonysága érdekében fejti ki tevékenységét.

Kulcsfontosságú tényező, hogy minden klasztertag megtartja az önállóságát. Emellett – közös finanszírozással – az elért eredményeken és a sikereken osztozunk egymással. Ez teszi lehetővé nagyságrendekkel magasabb eredmények elérését a biztosításközvetítő tagok, illetve értéknövelt, minőségi szolgáltatások hozzáférését a közvetítők magán és vállalati ügyfelei számára.

A Solidium 100% magyar tulajdonban áll, és biztosításközvetítői tanácsadó tevékenységet végez, amely kiterjed a működés, az ügyfélkiszolgálás és az üzletfejlesztés területére egyaránt. Mivel a klaszter alapítóiként magunk is biztosításközvetítők, illetve ezt a piacot kiszolgáló és támogató egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások vagyunk, ezért mélyrehatóan ismerjük, hogy mik az alkuszok és többesügynökök igényei. Tudjuk azt, hogy a piaci szereplők milyen kihívásokkal és megoldandó feladatokkal küzdenek, valamint milyen problémákat kell megoldaniuk rövid, közép és hosszú távon.

Fontosnak tartjuk a partneri viszonyt a biztosítótársaságokkal és a szakmai szövetségekkel egyaránt. Utóbbiaknak nem állítunk konkurenciát a piacon. A szövetségek érdekképviseleti funkcióin kívül eső, egyéb közös összefogást, többek között IT fejlesztést, együttes marketing tevékenységet, közös termékfejlesztést stb. valósítunk meg. Ez alapozza meg egy biztosításközvetítői klaszter jövőjét, és ebben látjuk a siker zálogát. Egyszóval hiszünk benne, hogy a klaszter egy klassz dolog, mint ahogy abban is, hogy Együtt Többek Vagyunk.