Többször utaltunk már arra, hogy a szakmai szövetségi, valamint a klaszter tagság között nem vagy, hanem ÉS kapcsolat áll. Deklaráltuk azt is, hogy nem célunk versenytársként fellépni az alkuszszövetségekkel szemben. Mindez nem is lehetséges, hiszen eltérő céllal és érdekek mentén jön létre egy-egy szövetség és egy klaszter. Ezt a témát fejtjük ki részletesebben e havi írásunkban a XIX. Biztosításszakmai Konferencia kapcsán – amelyen csakúgy, mint a tavaszi MABIASZ konferencián mi is részt vettünk.

Ismerős arcok a fenti fotókon, amelyek a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) és a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) 2023-as konferenciáin készültek. Közös metszet rajzolódik ki a különböző szervezetek tagjai sorában. A fenti fotókon Püski András MABIASZ elnök kivételével mindenki Solidium alapító. De van köztük FBAMSZ tag, FBAMSZ tisztségviselő (elnökségi tag, szekcióvezető), csakúgy, mint MABISZ tag. (Magyar Alkuszok Érdekvédelmi Egyesülete – MAER tagunk ugyan még nincsen, de hiszünk benne, hogy ami késik, az nem múlik.) Sőt, van, aki mindkét szövetség és a Solidium Klaszter tagja is egyben. Adódik a kérdés, hogy miért!?

A válasz egyszerű: mert felismerték, hogy szakmai, illetve gazdasági érdekeiket más módon képviselhetik a különböző szervezetekben.

A közös metszet

Induljunk ki abból, hogy vannak olyan területek, amelyeken a két típusú szervezetnek van közös halmaza. Biztosításközvetítésben ilyen lehet a törvényi megfelelőségben való segítségnyújtás. A szövetségek és a klaszter azonban itt sem konkurálnak egymással, hanem kiegészítik egymást. A szövetség inkább általános információval, figyelemfelhívással támogatja a tagjait, míg a klaszter konkrét megoldásokat kínál a tagjainak a legfontosabb compliance kérdésekben.

Szakmai és gazdasági célok

Egy szakmai szövetség célja lehet az adott iparágban tevékenykedő vállalkozások szakmai érdekvédelme, a tevékenység szakmai színvonalának növelése, szakmai tanácsadás a szövetség tagjai részére, a foglalkoztatottjaik szakmai ismereteinek elmélyítése, a szabályozások előzetes véleményezése, együttműködés az államigazgatás képviselőivel, valamint a hazai és nemzetközi szakmai társszervezetekkel stb. A megkerülhetetlen szóismétlésből is látszik, hogy a hangsúly a szakmaiságon van. Önmagában ettől azonban nem válik sikeressé, gazdaságilag eredményessé egy vállalkozás.

Éppen ezért a klaszter a tagjai konkrét gazdasági érdekei mentén szerveződik: más jellegű érdekképviseletet végez, mint egy szövetség, közös IT és egyéb fejlesztéseket hajt végre, adott esetben saját, csak a klaszter tagjai által értékesíthető termékeket fejleszt, közös beszerzéseket tesz lehetővé, marketing előnyöket biztosít, pályázati forrásokat tesz elérhetővé, vezetői tanácsadást nyújt és még sorolhatnánk. Egyesíti a tagok tudását, kapacitását, amelynek révén olyan konkrét előnyökhöz jutnak, amelyeket egyedül nem, vagy jóval magasabb befektetéssel tudnának csak elérni. A szakmaiság mellett, tehát gazdasági oldalon is biztosítják a hosszú távú fejlődésüket.

A klaszter ráadásul nem csak közvetítőkből áll, hanem olyan, az iparágat kiszolgáló vállalkozásokból, amelyek új szempontokat, kedvező szolgáltatásokat hoznak a tagok érdekeit szolgálva. Biztosításközvetítői klaszter esetében ez informatikai, állománykezelési, állomány karbantartási, jutalékelszámolási, adminisztratív, valamint kárrendezési feladatokat jelent. Hiszen a biztosításközvetítői tevékenység nem csak értékesítésből áll.

Önállóság és függetlenség

Mindkét típusú szerveződés esetében fontos elem az önállóság és függetlenség. Megbecsülendő értékek ezek a hazai biztosításközvetítés terén. A független biztosításközvetítés alapja a biztosítótársaságoktól való függetlenség. Más dimenzióban az is fontos azonban, hogy a jelentős ügyfélállományt képviselő kis és közepes alkuszok, valamint többes ügynökök működésükben is önállóak tudjanak maradni egy olyan piacon, ahol a független biztosításközvetítő vállalkozások száma csökken.
Megítélésünk szerint ennek az önállóságnak a megőrzése szövetségi és klaszter tagsággal, azaz a fentiek alapján szakmai és gazdasági elemek fejlesztésével egyaránt erősíthető, de még inkább erősítendő.

FBAMSZ tag, MABIASZ tag, illetve MAER tag alkuszcéget, többes ügynök vállalkozást vezetsz? Esetleg vállalkozásod nem tag egyik hazai alkusz szövetségben sem? Bárhogy legyen is: a Solidium Klaszter gazdasági előnyökkel vár!